گزارش اردو زیارتی سیاحتی مشهد مقدس – مهرماه ۱۴۰۱ ویژه مددجویان و پرسنل موسسه هاجر

مقدمه: زیارت روح بخش و معرفت افزای آستان قدس رضوی(ع) بر قلب و رفتار هر انسان جویای کمال آثار و نتایج گرانقدری دارد. اردوی زیا...

ادامه مطلب